Model percepcji – wstęp

Model percepcji pozwala stworzyć wizualną strukturę, która ukazuje zakres i poziom zrozumienia odbieranych informacji u człowieka. Ponad to celem tej wizualizacji jest przedstawienie jak zakres skupienia oraz głębokość zrozumienia mogą się zmieniać u tego samego…

View project