Model percepcji – wstęp

Model percepcji pozwala stworzyć wizualną strukturę, która ukazuje zakres i poziom zrozumienia odbieranych informacji u człowieka. Ponad to celem tej wizualizacji jest przedstawienie jak zakres skupienia oraz głębokość zrozumienia mogą się zmieniać u tego samego badanego pod wpływem czynników zewnętrznych oraz po implikacji środków psychoaktywnych.

Percepcja to nie tylko wzrok. Systemy percepcyjne człowieka umożliwiają widzenie, słyszenie, czucie smaku, dotyku, zmiany temperatury. Percepcja jest również poczuciem świadomości (otoczenia).

Analiza elementów modelu

elementy modelu percepcji

Porcja informacji – reprezentowana w formie trójwymiarowej kuli. Posiada pojemność.
Model – Powierzchnia, na której przeprowadzana jest wizualizacja.
Przestrzeń skupienia – (pole stożka) obszar, w którym działa świadomość. Jest funkcją irracjonalną percepcji.
Zakres skupienia – (promień okręgu na pierwszym poziomie zrozumienia) określa ilość informacji rozumianych i przetwarzanych w czasie. Definiuje przestrzeń skupienia. Im większy zakres skupienia tym bardziej ktoś “ogarnia”. To obszar w jakim przeprowadzany jest proces myślenia.
Obszar skupienia – (stożek ścięty powstały w przestrzeni informacji) obszar, w którym znajdują się informacje nad którymi się obecnie skupiasz, które są odbierane różnymi receptorami i przetwarzane przez mózg. Nie jest wiedzą całkowitą ani nabytą.
Przestrzeń informacji – wydzielony obszar w którym przepływają wszystkie informacje, które odbierają bodźce.
Głębokość zrozumienia  – im głębsza tym więcej szczegółów powiązanych z informacją

Czy wizualizacje tego typu mają w ogóle sens?

Analogia do metod stosowanych w fizyce i sposobu stawiania tez jest oczywista. Również w fizyce nie od razu prowadzone są dosłowne badania nad fazami czy atomami lecz na podstawie zaobserwowanych efektów stawia się hipotezy, które mogą wyjaśnić te efekty w najbardziej realny i prawdopodobny sposób – dopiero na podstawie tez inwestuje się w badania.