Jak choroba Alzheimera wpływa na percepcję

Brain scans

Skan mózgu człowieka z Alzheimerem, który dąży do otępienia. Autor zdjęcia: Todd Heisler/The New York Times

Szereg chorób, takich jak zespoły otępienne (choroba Alzheimera) jest na pograniczu neurologii i psychiatrii.

Objawy w skrócie: początkowo zaburzenia pamięci, później mowa, rozpoznawanie, orientacja przestrzenna, zaniku wszystkich umiejętności, rozpad osobowości.

Chory ma problemy z odtwarzaniem nowych informacji i zdarzeń. Ma nie tylko kłopoty z pamięcią, ale również z percepcją. Jednak jej podłoże nie leży w upośledzeniu wzroku, lecz mózgu. Pacjent ma trudności w dostrzeganiu ruchu, głębi i koloru co przekłada się na dezorientację w wyniku której pojawia się strach i niezrozumienie. Pojawia się problem z szacowaniem odległości.  Na naszym modelu oznacza to, że zakres zrozumienia będzie zmniejszony.

Osoba cierpiąca na chorobę Alzheimera nie będzie pamiętać, co wydarzyło się przed chwilą, ani co przed momentem ktoś do niej powiedział. Z tego powodu będzie ciągle powtarzać te same czynności. Brak pamięci krótkotrwałej dodatkowo zmniejszy umiejętność tworzenia nowych powiązań z elementami przechowywanymi w pamięci długotrwałej.
U chorych na Alzheimera zaniki pamięci nie są stałe. Chory może jednego dnia zapomnieć imię matki, a drugiego je sobie przypomnieć. Nie istnieje żadna prawidłowość co do dostępu do informacji i wspomnień. Jedyne co jest pewno to to, że z czasem dostęp do pamięci będzie się tracił. 

 

Na podstawie:

  1. Biercewicz M., Szewczyk M.T, Ślusarz R: Pielęgniarstwo w geriatrii. Wybrane zagadnienia z zakresu pielęgniarstw specjalistycznych. Warszawa, BORGIS, 2006.
  2. http://www.chorobaalzheimera.pl/ Dostęp z dn. 25.03.2015 (objawy wg Kanadyjskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego)
  3. https://www.fizyka.umk.pl/~duch/Wyklady/Kog1/17-Neuropsycho.htm