Wpływ THC na percepcję

THC

 

Tetrahydrokannabinol – w skrócie THC, czyli organiczny związek chemiczny i główna substancja psychoaktywna występująca w konopiach.

 

Jak THC działa na mózg?

THC oddziałuje na komórki nerwowe wydzielające dopaminę (neuroprzekaźnik odpowiadający m. in. za koordynację ruchową i procesy emocjonalne). Największa ilość tych komórek znajduje się w części mózgu, która odpowiada za pamięć, myślenie, koncentrację, percepcję czasu i koordynację ruchową. THC łączy się z receptorami CB1 i CB2, które aktywują białko G blokując kanały wapniowe typu N zmniejszając ilości enzymu cAMP, co skutkuje redukcją stężenia noradrenaliny, acetylocholiny i glutaminianu. Zminimalizowanie aktywności kanałów wapniowych powoduje wzrost stężenia dopaminy i wreszcie pobudzenie wielu rejonów mózgu jednocześnie.

To właśnie ten ciąg akcji i reakcji powoduje efekty o których mowa w dalszej części.

Nie będziemy jednak wgłębiać się we wszystkie aspekty. Skupimy się jedynie na tych, które są ważne w odniesieniu do prezentowanego modelu percepcji.

 

Efekty zaburzenia percepcji

Jednym z efektów jest niemożność skupienia uwagi na wielu rzeczach jednocześnie co w połączeniu pogorszeniem pamięci na naszym modelu percepcji oznacza, że zakres skupienia drastycznie zmniejsza się. Jedną z faz działania THC jest faza nadwrażliwości zmysłowej, zwłaszcza słuchu i wzroku. Przenosząc tę informację na model percepcji – głębokość zrozumienia zwiększy się.

Głębszy poziom zrozumienia na naszym modelu skutkuje zwiększeniem aktywności komórek mózgowych co teoretycznie powinno skutkować tworzeniem się nowych komórek w tkance mózgowej… Otóż dokładnie tak się dzieje. Badania naukowe dowodzą że THC przyczynia się do rozwoju nowych komórek mózgowych w procesie zwanym neurogenezą (1). Dodatkowo THC jest uważane za neuroprotekcyjne(2).

Zaburzenia czasu

Kolejnym znanym efektem jest zaburzenie czasu. Psychoaktywna dawka THC powoduje iluzję zwolnienia czasu (3). Przedstawienie tego efektu na modelu percepcji nie jest oczywiste. Pierwszą myślą byłoby zwolnienie prędkości migrujących porcji informacji, jednak byłoby to niezgodne z założeniami projektu. Dlaczego? To proste, porcje informacji to absolutna ilość danych dostarczanych przez otoczenie, nie może ona ulec zmianie. Kolejną myślą byłoby zwiększenie wolnej przestrzeni między informacjami, ale w tym przypadku również byłoby to niezgodne z modelem.

Aby rozwiązać ten problem, trzeba zmienić punkt odniesienia:
Zwolnienie czasu oznacza zmniejszenie ilości informacji odbieranych przez badanego. Aby na modelu zmniejszyć ilość odbieranych informacji możemy zmniejszyć zakres skupienia, lub zwiększyć jego głębokość. W tym przypadku zostaną zastosowane obie czynności. Spowolnienie czasu pozwala skupić się bardziej nad węższym zakresem informacji.

 

Bibliografia:

  1. (1) Badania z Uniwersytetu Saskatchewan 2005  – http://www.jci.org/articles/view/25509
  2. (2) Badania nad neuroprotektywnością THC – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC20965/
  3. (3) Badania nad działaniem THC na postrzeganie czasu ehttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23179965
  4. http://neuropsychologia.org/wplyw-wybranych-narkotykow-na-psychike-i-organizm
  5. http://www.leafscience.com/2014/03/16/6-surprising-facts-thc/
  6. http://www.narkomania.org.pl/informacje-o-narkotykach/marihuana-haszysz